OWADY

Owady (insekty) to najliczniejsza gromada wśród stawonogów, jednocześnie najliczniejsza grupa zwierząt, która przewyższa swoją liczebnością wszystkie inne żyjące gatunki. Mówi się, że ¾ ze wszystkich gatunków zamieszkujących Ziemię stanowią owady. Na całym świecie występują miliony różnych gatunków, część z nich stanowią jednak szkodniki.
Owady dzielimy na dwie podgromady, wyróżniamy owady biegające i owady latające.
Oferujemy całą gamę skutecznych produktów DDD do zwalczania szkodników. Insektycydy, żele na prusaki, karaluchy, mrówki, lampy owadobójcze, różne pułapki lepowe na owady, atraktanty wabiące, repelenty, odstraszacze i szereg innych produktów i zabezpieczeń przed szkodnikami znajdą Państwo w tym dziale. Kompleksowa oferta sprawdzonych środków owadobójczych na pluskwy, prusaki, karaluchy, mrówki, gryzki, rybiki, szubaki, mrówki faraona, mole spożywcze, muchy, osy, szerszenie, mole odzieżowe, ćmianki i inne owady biegające i latające.