System HACCP

Czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli to system obowiązujący w sektorze żywności. Jego wprowadzenie w firmie nie jest wyborem, lecz koniecznością, którą reguluje prawo Unii Europejskiej.

Właściwie wdrożony zapewnia bezpieczeństwo produkcji żywności na każdym etapie. Dotyczy on firm, których działalność jest związana z żywnością, bez względu na wielkość oraz branżę (od producenta, przez dystrybutorów, hurtowników, handlowców, po restauracje, firmy cateringowe i właścicieli stołówek).

HACCP MA NA CELU

 • analizę potencjalnych zagrożeń występujących na terenie firmy i związanych z żywnością,
 • zlokalizowanie miejsc/ etapów w procesie produkcji, w których zagrożenie ze strony szkodników może wystąpić,
 • wskazanie, które zagrożenia mogą stanowić krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta,
 • wyznaczenie zasad postępowania.

Wdrażany przez nas system HACCP oparty jest na rzetelnej analizie konkretnego przypadku i zintegrowanych metodach walki ze szkodnikami (IPM). Minimalizowanie ryzyka wystąpienia szkodników i zwalczanie tych już istniejących w danej firmie musi dotyczyć całego otoczenia, w którym ma miejsce proces produkcji żywności. Zapobiega on jej skażeniu na każdym etapie.

WYMOGI WSTĘPNE SYSTEMU HACCP

Aby żywność była produkowana i dystrybuowana w bezpiecznych dla konsumentów warunkach, system HACCP musi być zbudowany na fundamencie tzw. wymogów wstępnych. Stanowią one sumę programów, procedur i praktyk, których zastosowanie daje gwarancję, że wszystkie czynności związane z żywnością są bezpieczne i odbywają się w higienicznych warunkach.

W ZAKRES WYMOGÓW WSTĘPNYCH WCHODZĄ:

 • czyszczenie i dezynfekcja,
 • zwalczanie szkodników,
 • higiena osobista pracowników,
 • szkolenia pracowników.

Przygotowujemy zestawienie i wyczerpujący opis procedur, których wdrożenie gwarantuje, że pojawiające się symptomy pogarszającego się stanu sanitarnego zostaną błyskawicznie zlokalizowane i usunięte – jeszcze zanim staną się zagrożeniem dla produktów. Dotyczy to zagrożenia ze strony szkodników (np. insektów).

MONITORING

Wykonujemy obserwacje i pomiary aktywności szkodników na terenie firmy. Uzyskane dane wykorzystujemy następnie do oceny podjętych dotychczas działań i planowania działań w przyszłości. Aby uzyskane dane były pełne, stosujemy przegląd rozłożonych preparatów i stanu technicznego urządzeń przeciw szkodnikom: lamp owadobójczych, pułapek, lepów z atraktantami wabiącymi, wyłożonych trutek czy karmników deratyzacyjnych. Czynności te są wykonywane są regularnie, zgodnie ustalonym dla Państwa firmy harmonogramem monitoringu.

DOKUMENTACJA

Prowadzimy szczegółową dokumentację dotyczącą ustaleń naszych pracowników po wizytach w Państwa firmie. Gromadzimy dane o wykonywanych usługach, o poziomie aktywności szkodników, udzielonych zaleceń, działaniach korygujących. Wdrażamy i nadzorujemy Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management), prowadzimy działania z zakresu PEST CONTROL (kontrola występowania szkodników). Indywidualnie opracowujemy Program Zwalczania Szkodników dla każdego z naszych klientów.

Dzięki wieloletniej praktyce zdobyliśmy bogate doświadczenie w ochronie obiektów przed szkodnikami, dlatego możemy zapewnić usługi na najwyższym poziomie. Proponujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnego audytu w celu przedstawienia oferty współpracy.

Wymagania dotyczące właścicieli obiektów

 • Szybka reakcja na zalecenia, zwłaszcza te które dotyczą stanu sanitarnego pomieszczeń,
 • Dbałość o odpowiednie zagospodarowanie terenu i otoczenia zakładu,
 • Systematyczne przeprowadzanie wszelkich napraw, zwłaszcza elementów budowlanych, których nieszczelność może skutkować nachodzeniem szkodników,
 • Właściwe administrowanie budynkiem umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń na terenie zakładu w czasie wizyt kontrolnych,
 • Odpowiednie zabezpieczenie obiektu na czas zabiegu oraz wykonywanie poleceń po zabiegowych zwłaszcza w przypadku użycia fumigantów.
to top