Muchy

Muchy

MUCHY ZWALCZANIE

Mucha to pospolity owad latający. Występują na całym świecie. Samica osiąga długość do 7,5mm. Jest większa od samca, który może mierzyć do 6mm.

Muchy domowe(musca domestica) pojawiły się ok. 200 milionów lat temu. Gatunek ten stale towarzyszy człowiekowi. Każdy osobnik może żyć ok. 4 tygodni, natomiast w warunkach domowych mucha może przezimować w stanie anabiozy(jest to stan krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu).

Owad ten stwarza olbrzymie zagrożenie epidemiologiczne. Na powierzchni swego ciała może przenieść do 6 milionów, a w jelicie prawie 30 milionów mikroorganizmów. Mogą one przenosić na ludzi takie choroby jak: letnie biegunki, wąglika, trąd, polio, salmonelloza, paratyfus, dyzenteria, dur brzuszny, cholerę zarazki czerwonki i wiele innych chorób, może również przenieść ostre schorzenia jelitowe.

Muchy odżywiają się pokarmem spożywanym przez człowieka w postaci płynnej lub twardej jak również za pokarm służą im rozkładające się substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jak również wszelkiego rodzaju wydaliny ludzkie i zwierzęce

Muchy są najbardziej aktywne za dnia, nocą i w chłodniejsze dni odpoczywają na podłogach, ścianach czy sufitach.

Muchy zwalczanie Sklep


KONTAKT


Preparaty na muchy

muchy zwalczanie

KONTAKT