Ochrona przed szkodnikami

SKUTECZNIE ZWALCZAMY SZKODNIKI

ZADZWOŃ DO NAS !

506 270 305

Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja, ochrona przed szkodnikami w branży gastronomicznej

Monitoring HACCP to zbiór wytycznych, mających na celu uchronienie pracowników zakładu gastronomicznego oraz odwiedzającej go klienteli przed szkodliwymi skutkami obecności różnego rodzaju szkodników na terenie punktu. Ten wysoce skuteczny regulamin, ustalony specjalnie dla potrzeb gastronomii, zawiera cenne wskazówki, które pozwalają na zwalczanie szkodników mogących zagnieździć się na terenie zakładu.

Deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja

Ochrona przed szkodnikami w oparciu o regulacje HACCP to nie tylko kwestia dbałości o czystość stanowisk pracy czy pomieszczeń magazynowych. Prawidłowo prowadzony monitoring HACCP to regularne kontrole wyspecjalizowanego personelu, który ściśle ustalonych z obsługą lokalu gastronomicznego terminach, przeprowadza zabiegi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji na terenie całego obiektu.

Deratyzacja — jak sama nazwa wskazuje, dotyczy eliminacji zagrożenia, jakie stanowić dla otoczenia mogą wszelkiego rodzaju gryzonie. Do najczęściej stosowanych w przebiegu deratyzacji metod należy użycie zatrutego pożywienia oraz specjalnych pułapek.

Dezynfekcja — to chyba pozostawiające najmniej wątpliwości pojęcie, mówiące o zachowaniu najwyższego poziomu higieny i sterylności używanych w procesie przetwórczym akcesoriów, co ma zapewnić bezpieczeństwo wykonującego swoje obowiązki personelu oraz zdrowie odwiedzających dany punkt gastronomiczny gości.

Dezynsekcja — to zakrojone na szeroką skalę działania, mające na celu wyeliminowanie zagrożenia płynącego z obecności w danym zakładzie niebezpiecznych owadów, zwłaszcza o charakterze pasożytniczym, ich larw oraz jaj. W przypadku tego procesu często obserwuje się stosowanie więcej niż jednej metody prowadzącej do eliminacji zagrożenia, co nazywamy “zintegrowaną metodą zwalczania szkodników”. W takiej sytuacji można połączyć ze sobą metodę mechaniczną (na przykład odkurzanie) z metodą fizyczną, przeprowadzanej z użyciem folii (dezynsekcja termiczna).

System HACCP i GMP – zintegrowane metody ochrony

Warunki, w których przygotowywana i przechowywana jest żywność to niezwykle istotny czynnik, stanowiący o bezpieczeństwie wszystkich korzystających z usług punktu gastronomicznego konsumentów. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z małym barem szybkiej obsługi, czy wyrafinowaną restauracją w centrum miasta, zapewnienie najwyższej jakości serwowanych dań i pewnej ochrony zakładu przed różnego rodzaju szkodnikami powinno stanowić priorytet dla każdego właściciela punktu gastronomicznego.

Ochrona przed szkodnikami — metody ochrony IPM

Dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przed szkodnikami obiektów gastronomicznych, a co za tym idzie, konsumentów przed skutkami ich obecności w miejscu przygotowywania oferowanych im produktów spożywczych, w każdym nowopowstałym punkcie wdrożony zostaje specjalny system, mający na celu zwalczanie szkodników i ochronę przed ich wystąpieniem na danym terenie, zwany monitoringiem HACCP.

Przepisy HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points — System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to zbiór specjalnie opracowanych wytycznych i zasad, stanowiących wsparcie działań podejmowanych przez właściciela obiektu, mających na celu ochronę konsumenta i zapewnienie mu najwyższego poziomu komfortu i jakości świadczonych usług.

Monitoring HACCP to jeden z podstawowych punktów na drodze do pełnego bezpieczeństwa gości oraz personelu punktu gastronomicznego. W jego zakres wchodzą takie elementy jak regularne inspekcje i weryfikacja panujących w objętym monitoringiem zakładzie warunków, sprawdzenie kwalifikacji personelu w zakresie wiedzy na temat przestrzegania odpowiednich procedur, a w razie potrzeby, skuteczna dezynsekcja i obiektu i eliminacja zagrażającego ludzkiemu zdrowiu czynnika w postaci różnego rodzaju szkodników, takich jak gryzonie czy owady.

Monitoring HACCP — ochrona obiektów przed szkodnikami

Podjęcie odpowiednich kroków w przypadku zagnieżdżenia się na terenie zakładu nieproszonych gości i nieustanna dbałość o wysoki poziom ochrony to podstawa i warunek niezbędny do legalnego i odpowiedzialnego prowadzenia tego typu działalności. Niezależnie od wykorzystywanych przez nas produktów, wielkości przestrzeni użytkowej czy liczby zatrudnionych pracowników — zapewnienie najwyższego poziomu ochrony tym, którzy odwiedzają nasz lokal, to zdecydowanie zasada najważniejsza.

Skuteczność przepisów HACCP — bezpieczeństwo w branży gastronomicznej

Wszelkie omówione wyżej działania mają na celu zapewnienie najwyższej jakości oferowanych przez punkty gastronomiczne dań i usług, a także gwarancję bezpieczeństwa dla personelu obiektu i odwiedzających go gości. Przy regularnym nadzorze i kontroli ze strony wyspecjalizowanego personelu mamy gwarancję, że nasz obiekt spełnia standardy higieny i jest bezpieczny dla zdrowia wszystkich osób w nim przebywających.


MONITORING HACCP

Facebook MIDAN Dezynsekcja

PROFESJONALNE USŁUGI ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

Specjalistyczne Usługi

506 270 305

MONITORING HACCP

więcej

SKLEP DDD

więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *