Zwalczanie szkodników magazynowych

Szkodniki magazynowe – organizmy wyrządzające szkody w przechowalnictwie. Należą do nich m.in. gryzonie (myszy i szczury) owady i roztocza. Uszkadzają produkty spożywcze, płody rolne i inne produkty.

W większości magazynów, w których przechowywane są ziarna zbóż można zauważyć działalność szkodników magazynowych, które stanowią duże straty dla właścicieli. Szkodniki te przede wszystkim uszkadzają ziarna, zanieczyszczają je swoimi odchodami, wylinkami i martwymi osobnikami.

Szkodniki magazynowe atakują różne przechowywane produkty:

 • ziarno zbóż,
 • nasiona motylkowych (fasola, groch),
 • produkty przemiału zbóż,
 • pasze,
 • wyroby piekarnicze,
 • orzechy,
 • suszone owoce i warzywa,
 • przyprawy.

Szkodniki magazynowe możemy podzielić na pierwotne i wtórne.

Szkodniki magazynowe pierwotne:
żerujące wewnątrz ziarna

 • wołek zbożowy (Sitophilus granarius)
 • Chrząszcz z rodziny Ryjkowcowatych. W głównej mierze jest szkodnikiem ziarna zbóż, może atakować również pieczywo, ryż czy suszone owoce. Potrafią podnosić temperaturę ziarna.
 • kapturnik zbożowiec (Rhyzopertha dominica)
 • Chrząszcz z rodziny Kapturnikowatych.
 • skośnik zbożowiaczek (Sitotroga cerealella)
 • Może rozwijać się tylko w ogrzewanych magazynach. Poniżej 10 stopni C rozwój zostaje zahamowany. Groźny szkodnik ziarna pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy. Zaatakowane ziarna pokryte są dużą ilością przędzy.

Szkodniki magazynowe pierwotne:
żerujące na zewnątrz ziarna

 • żywiak chlebowiec (Stegobium paniceum)
 • Szkodnik zapasów magazynowych z rodziny Kołatkowatych. Larwy żerują na suchym pieczywie, przetworach zbożowych, skórach czy materiałach aptecznych.
 • świdrzyk cygarowiec (Lasioderma serricorne)
 • Szkodnik wysuszonych liści m.in. tytoniu. Uszkadza kakao, kawę, przyprawy, suszone zioła oraz materiały tekstylne i książki.
 • ukrytek mauretański (Tenebriodes mauritanicus)
 • Wszystkie stadia rozwojowe tego szkodnika tolerują niską temperaturę. Szkody wyrządzane są przez larwy i chrząszcze, które zjadają ziarno zbóż, orzechy. Larwy unikają światła i żerują w głębszych warstwach produktu.
 • omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella)
 • gąsienica o zmiennej barwie. Ma ciemniejszą głowę i część tylną. Jest jednym z częściej spotykanych szkodników w magazynach i domach. Żeruje na ziarnach m.in. pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, grochu, nasion strąkowych. Spotykana również w pobliżu czekolady, kakao, czosnku czy mleka w proszku)


Szkodniki magazynowe wtórne:
żerujące w ziarnie uszkodzonym

 • trojszyk ulec (Tribolium confusum)
 • Chrząszcz z rodziny Czarnuchowatych. Szkodnik produktów zbożowych. W obliczu zagrożenia wydziela „specyficzny zapach”
 • trojszyk gryzący (Tribolium castaneum)
 • Szkodnik produktów zbożowych oraz innych produktów spożywczych typu kakao, suszone owoce, imbir, orzeszki ziemne.
 • spichrzel surynamski (Oryzaephilus surinamensis)
 • Należy do rodziny Spichrzelowatych. Postacie dorosłe prowadzą drapieżny tryb życia. Napadają na larwy i poczwarki innych szkodników zbożowych.
 • mklik mączny (Ephestia kuehniella)
 • Osobniki dorosłe aktywne głównie nocą. Uznawany za jednego z najgroźniejszych szkodników magazynowych. Na ogół spotykany w młynach i piekarniach. Żeruje głównie na mące.

Szkodniki magazynowe wtórne:
żerujące w ziarnie spleśniałym

 • mącznik młynarek (Tenebrio molitor)
 • chrząszcz z rodziny Czarnuchowatych. Jest w stanie długotrwale znosić zarówno przesuszenie jak i podwyższoną wilgotność. Odporny jest również na krótkotrwałe działanie niskich temperatur. Zasiedla całą Europę. Szkodnik zapasów mąki i innych produktów zbożowych. Sporadycznie widywany przy mięsie.
 • pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus)
 • Samica składa jaja bezpośrednio na produkty żywnościowe. Pleśniakowiec stanowi poważne zagrożenie dla producentów brojlerów. Bardzo często występuje w kurnikach.
 • rozkruszki,
 • gryzki.

Inne szkodniki magazynowe występujące w Polsce

Strąkowiec fasolowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec czteroplamy, wołek ryżowy, wołek kukurydzowy, ukrytek mauretański, kobielatka kawowa, łyszczynka dwupunktowa, nieścierwek rudonogi, nieścierwek niebieski, mrzyk gabinetowy, mrzyk muzealnik, szubak jednobarwny, szubak smirnowa, szubak dwukropek, skórnik słoniniec, skórnik myszatek, skórnik zbożowy, pustosz kradnik, pustosz brunatek, pustosz kosmatek, rozpłaszczyk rudy, wymiecinek pleśniakowiec, zadarlica śpiżarnianka, mklik próchniczek, mól ziarniak, mól futrzany.

Zwalczanie pluskiew, Karaluchy i prusaki, Kleszcze, Komary, Korniki, Krety, Kuny i łasice, Meszki, Mole spożywcze, Mole odzieżowe, Mrówki, Mrówki faraon, Muchy, Muszki owocówki, Myszy, Nornice, Osy i szerszenie, Pchły, Pleśniakowiec, Pluskwy , Ptaszyniec kurzy, Roztocza, Rybiki, Szczury, Trojszyki , Wołki zbożowe.

to top